Termeni de Utilizare

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal: Acceptând prezentele Termeni și Condiții vă exprimați consimțământul expres și neechivoc ca Inventiff Soft S.R.L. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. În acest sens, vă exprimați consimțământul expres și neechivoc și autorizați Inventiff Soft S.R.L. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, inclusiv prin transmiterea acestor date către acționari, afiliați, parteneri de afaceri și contractori ai Inventiff Soft S.R.L., din țară sau din străinătate, în scopul desfășurării de către Inventiff Soft S.R.L. a activității sale economice, în scopuri statistice și/ sau pentru promovarea și publicitatea serviciilor și produselor Inventiff Soft S.R.L., existente sau viitoare. Dumneavoastră aveți dreptul de a vă exercita față de Inventiff Soft S.R.L., drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, de acces, de intervenție, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a vă adresa justiției.

2. Proprietatea intelectuală: Conținutul și design-ul Inventiff.io sunt proprietatea Inventiff Soft S.R.L. și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

3. Schimbări ale site-ului: Inventiff.io își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său și ale prezentelor Termeni și Condiții. De asemenea, Inventiff.io își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut fără o notificare prealabilă.

4. Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți: Anumite părți ale conținutului publicat pe Inventiff.io pot să fie furnizate de terțe persoane juridice cu care Inventiff.io are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului Inventiff.io pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane juridice. Responsabilitatea conținutului paginilor externe la care se fac trimiteri în cadrul site-ului Inventiff.io, aparțin autorilor și deținătorilor paginilor respective.

5. Mesaje comerciale nesolicitate: Inventiff.io se pronunță împotriva trimiterii de mesaje comerciale nesolicitate pentru care nu are acordul explicit al utilizatorului(spam). Inventiff.io vă dă posibilitatea abonării la newsletter-ul nostru, prin simpla introducere a emailului dvs. Acesta va trebui confirmat prin apăsarea pe un link trimis la adresa respectivă (double opt-in). De asemenea, aveti posibilitatea de a solicita, în orice moment, dezabonarea de la acest newsletter. Pentru orice probleme tehnice legate de mesaje comerciale trimise de Inventiff.io vă rugăm să ne contactați și vom rezolva problema cât de curând posibil.

6. Dezactivarea contului (dacă este necesar): dacă un cont de utilizator nu este accesat pentru o perioada de 6 luni consecutive, contul va fi automat dezactivat, fără nici o notificare prealabilă. Dacă totuşi doriţi să reluaţi accesul, puteţi face acest lucru prin crearea unui nou cont.

7. Lege aplicabilă și jurisdicție: Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești din localitatea în care este înregistrat sediul Inventiff Soft S.R.L.