Notificare Email

Acest email și toate fișierele transmise împreună cu el sunt confidențiale și sunt destinate numai utilizării de către persoana sau entitatea căreia îi sunt adresate. În cazul în care ați primit acest mesaj datorită unei erori, vă rugăm să notificați administratorul de sistem.

Acest mesaj conține informații confidențiale și îi este destinat numai destinatarului menționat. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat de mesaj, nu puteți disemina, distribui sau copia acest email.

Vă rugăm să notificați expeditorul imediat, prin email, dacă ați primit acest email din greșeală și să ștergeți acest email din sistemul dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți persoana căreia i se adresează mesajul, sunteți notificat prin prezenta că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau orice întreprindere legată de conținutul acestor informații este strict interzisă.